Diensten Will Take Care

Wat is Klassieke Homeopathie?


Homeopathie is een uiterst doeltreffende manier om iemand weer in balans te krijgen. Behandeling vindt plaats door de eigen geneeskracht van de patiënt te prikkelen met een minimale dosis van het best passende geneesmiddel. Zo worden het immuunsysteem en het afweersysteem tot actie geprikkeld en versterkt. Echter het resultaat staat of valt met de passendheid van het homeopathisch geneesmiddel. Het dient gelijksoortig aan de patiënt te zijn.

Klassieke homeopathie

is een holistische manier van behandelen, d.w.z. dat zij de mens met zijn klachten als een geheel beschouwt. Zij kijkt dan ook naar de mens als persoon in zijn totaliteit. Wanneer iemand een klacht heeft, bestaat er een verband tussen het fysieke, emotionele en mentale functioneren. Ieder mens is daarin uniek, daarom krijgen b.v. 10 mensen die een klacht hebben ieder een verschillend middel. Belangrijk is waardoor de klacht is ontstaan, wanneer die op komt zetten, waar en hoe die zich manifesteert, het gepaard gaat met andere symptomen, hoe het karakter is van de persoon, hoe hij reageert, enz. De patiënt krijgt dan dat geneesmiddel voorgeschreven wat het meest gelijksoortig is aan zijn klacht en unieke persoonlijkheid. En doordat het middel gelijksoortig is aan de patiënt, stimuleert het de levenskracht van die persoon.


Klinische homeopathie 

Kijkt puur naar de klacht en op basis daarvan wordt een middel voorgeschreven. Men kijkt dus niet naar de persoon in zijn geheel.

Complex-homeopathie

geen heel klein klein middelgroot groot heel groot

schrijft een middel voor dat is samengesteld uit verschillende middelen, die allemaal affiniteit hebben met de geïsoleerde klacht. Probleem is dat je dan alleen maar kunt hopen dat het middel wat gelijksoortig is aan de persoon daar tussen zit en de middelen elkaar niet tegenwerken, want anders heeft het weinig effect.

 

 

Binnen mijn praktijk werk ik vanuit de klassieke leer van de homeopathie, zoals die door Samuel Hahnemann is opgetekend.
Natuurlijk heb ik in 25 jaar praktijk veel bijgeleerd en zie ik dat er soms ook andere wegen zijn, die bewandeld moeten worden om een cliënt in balans te krijgen. Denk daarbij aan suppletie, voedingsadviezen en adviezen op het gebied van leefstijl en opvoeding.

Blij met mijn levenservaring als moeder, grootmoeder, docent lichamelijke opvoeding, zwangerschapsdocent, homeopaat en geboortewerker. Deze ervaring integreer ik volledig in mijn ontmoeting met mijn klanten bij Will Take Care.
unsplash