Will Take Care                  Klassieke Homeopathie & DoulapraktijkPrivacyverklaring Will Take Care 

Klassieke Homeopathie

Privacyverklaring Wil Meijer-Kal

Ik ben me ervan bewust dat je vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en cliënten. 

Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring informeer ik jou over de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens kan verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Dat ben ik, ondergetekende.  

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, emailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren

Om jou als cliënt te informeren.

Doel: behandeling

Om jou als cliënt te kunnen behandelen: jouw naam, adres, emailadres, geboortedatum, en telefoonnummer, huisarts, zorgverzekeraar, verzekeringsnummer.

Doel: bestellen medicatie bij Apotheek Hahnemann te Hoorn, die op jouw naam wordt uitgeschreven.

Doel: facturering via Moneybird.nl . Privacybeleid van Moneybird volgt vóór 25 mei 2018.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden alleen aan mij verstrekt door jou zelf, via het invullen van een formulier op mijn website of via de email.

Daarnaast kan een afspraak worden geboekt via de website waarbij jouw gegevens kunnen worden achter gelaten.

Hiervoor ben ik een verbintenis aangegaan met You Can Book Me Limited
Lees hier de
Privacy & Data van You Can Book Me Limited.U kunt er ook voor kiezen telefonisch een afspraak te maken

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze site is daarvoor SSL/ beveiligd.

Alleen ik heb toegang tot jouw persoonsgegevens.

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

·        Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;

·        Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;

·        Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;

·        Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;

·        Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via mijn contactformulier waarna je binnen 48 uur een bevestiging zal ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Verzamelen van cookies

Ik verzamel geen cookies.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren.

Wijzigingen

Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal je hiervan op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met mij opnemen.

 

Wil Meijer-Kal

Maart 2018 

Privacyverklaring Will Take Care ( PDF)

Privacyverklaring van Will Take Care, praktijk voor Klassieke Homeopathie te Bennebroek, Regio Noord- en Zuid-Holland. De praktijk ligt 20 minuten vanaf Haarlem als u met de auto komt.